Loading...
Trung tâm nhân loại
Công ty TNHH chế tác (sản xuất)trang thiết bị chữa cháy Hàn Quốc
Chúng tôi xin hứa phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho tất cả
mọi người để bất cứ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống tiện lợi một cách an toàn.

bản đồ

trụ sở

địa chỉ
33, Pyeongni-ro 29-gil, Seo-gu, Daegu (Joongri-dong 1155)
số điện thoại
053-564-2201~4
số fax
053-564-0708

Seoul văn phòng kinh doanh

địa chỉ
802, 1, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul (Gasan-dong, The Rubens Valley)
số điện thoại
02-855-4401
số fax
02-6291-0454

DongDae-gu văn phòng kinh doanh

địa chỉ
82 Dongbu-ro, Dong-gu, Daegu (283-3 Sincheon 3-dong)
số điện thoại
053-744-9996
số fax
053-756-9518

Gunwi Nhà máy

địa chỉ
84-11, Gunwigongdan-gil, Gunwi-eup, Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
số điện thoại
054-383-4061~2
số fax
054-383-1303

Gugi Viện nghiên cứu

địa chỉ
220, Dalseong2cha-ro, Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea
số điện thoại
053-854-9994
số fax
053-854-9518