Loading...
Trung tâm nhân loại
Công ty TNHH chế tác (sản xuất)trang thiết bị chữa cháy Hàn Quốc
Chúng tôi xin hứa phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho tất cả
mọi người để bất cứ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống tiện lợi một cách an toàn.

Thiết bị ngắt ga kiểu điện tử

Thiết bị ngắt ga kiểu cơ học
Thiết bị ngắt ga kiểu kết nối trực tiếp HKS-600
Thiết bị ngắt ga kiểu hình tròn HKS-220
Thiết bị ngắt ga kiểu điện tử
HKS-615N
HKS-620
Thiết bị ngắt ga kiểu chôn lấp HKS-610
Hình ảnh lắp đặt thiết bị ngắt ga